czchráněné území geodetického bodu
enprotected zone of geodetic point
frzone f protégé du point géodésique
geSchutzgebiet s des geodätischen Punktes
ru
skchránené územie geodetického bodu
cz

chráněné území geodetického bodu

ochranné pásmo, které se vymezuje a vyhlašuje k ochraně značek zvláště významných bodů geodetických základů, a to zpravidla kruhem o poloměru 150 m kolem značky bodu. V chráněném území nesmí být prováděna činnost, která by mohla ohrozit značku bodu geodetických základů nebo ztížit či znemožnit její využívání

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále