czstandardizace geografických jmen
enstandardization of geographical names, standardization of toponyms
frnormalisation f des noms géographiques
gegeografische Namenstandardisierung e
ruстандартизация географических названий
skštandardizácia geografického názvoslovia
cz

standardizace geografických jmen

činnost názvoslovné komise předpisující s udáním přesného způsobu psaní jedno určité nebo více určitých geografických jmen pro konkrétní geografický objekt, jakož i podmínky pro jeho či jejich užívání; v širším významu: standardizace toponym

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována