czwebová mapová služba (WMS)
enWeb Map Service (WMS)
frWeb Map Service m (WMS), service m WMS
geWeb Map Service
ruсервис веб-карт (стандартный протокол для обслуживания через Интернет географически привязанных изображений)
skwebová mapová služba
cz

webová mapová služba (WMS)

specifikace OpenGIS, která normalizuje způsob, jakým klienti webu požadují mapy z instance této služby pomocí pojmenovaných vrstev a stanovují takové parametry, jako je rozměr vrácené mapy a prostorový referenční systém, který se má použít při vytvoření reálného obrazu (rendrování) mapy

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Slovník OGC
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále