czchoronymum
enchoronym
frchoronyme m
geChoronym r
ruхороним
skchoronymum
cz

choronymum

geografické jméno většího obydleného nebo neobydleného přírodního nebo správního celku, a to z hlediska horizontálního členění; pro geografické jméno přírodního celku (díl světa a jeho částí, ostrov, poloostrov atd.) se užívá názvu "přírodní choronymum", pro geografické jméno správního celku (stát, kraj, okres atd.) názvu "administrativní choronymum"

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována