czgeografické jméno, zeměpisné jméno, geonymum
engeonym, geographical name, geographic name (US)
frnom m géographique, géonyme f
gegeografischer Name r, Geonym s
ruгеографическое название
skgeografický názov, zemepisný názov, geonymum
cz

geografické jméno, zeměpisné jméno, geonymum

vlastní jméno neživého přírodního objektu a jevu (hora, voda, ostrov, nížina, les, neobdělávaná půda) a těch člověkem vytvořených objektů (město, obec, obdělávaná i zalesněná půda, komunikace atd.), které jsou v krajině trvale umístěny

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována