czvžité geografické jméno, vžité zeměpisné jméno, exonymum
enexonym
frexonyme m
geExonym s
ruэкзоним, название вошедшее в употребление
skvžitý názov, exonymum
cz

vžité geografické jméno, vžité zeměpisné jméno, exonymum

domácí jméno geografického objektu, který leží mimo hranice našeho státního území; je součástí slovní zásoby českého jazyka a vznikl buď fonetickou úpravou (např. Warszawa - Varšava), fonetickým přetvořením (např. Venezia - Benátky, Dresden - Drážďany) nebo překladem (např. Rocky Mountains - Skalisté hory)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována