czseznam mapových značek, značkový klíč
enlist of symbols, map key
frtableau m de signes conventionnels
geKartenzeichenschlüssel r
ruтаблица условных знаков
skzoznam mapových znakov, znakový kľúč
cz

seznam mapových značek, značkový klíč

soubor mapových značek předepsaný pro určité mapové dílo s vysvětlením jejich významu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována