czgeografické názvosloví
engeographical names, geographic names (US)
frnoms mpl géographiques
gegeografische Namenkunde e
ruгеографические названия, топонимы
skgeografické názvoslovie
cz

geografické názvosloví

soubor vlastních geografických jmen (geonym), tj. soubor vlastních jmen neživých přírodních objektů a jevů (hora, voda, ostrov, nížina,les, neobdělávaná půda apod.) a těch člověkem vytvořených objektů, které jsou v krajině trvale umístěny (město, obec, obdělávaná i zalesněná půda, komunikace apod.); dělí se na choronyma, oikonyma a anoikonyma

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována