czterénní stupeň
enterrain step
frgradin m de terrain
geGeländestufe e
ru
skterénny stupeň
cz

terénní stupeň

příkrý, ostře ohraničený sráz na úbočí mírnějšího sklonu, vzniklý zpravidla lidskou činností; probíhá buď vodorovně, nebo šikmo

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována