czterénní reliéf
enterrain relief
frrelief m de terrain
geGeländerelief s
ruрельеф местности
skzemský reliéf
cz

terénní reliéf

zemský povrch vytvořený přírodními silami nebo uměle bez objektů a jevů na něm, popř. pod ním a nad ním; je to souhrn terénních tvarů

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována