czpolohopis
enplanimetric component of a map, planimetry
frplanimétrie f
geGrundrissdarstellung e, Grundrisskomponente e der Karte
ruситуация местности
skpolohopis
cz

polohopis

obraz předmětů šetření a měření na mapě ukazující jejich polohu, rozměr a tvar bez závislosti ne terénním reliéfu; je to soubor zobrazených bodů, čar a mapových značek na mapě

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována