czmapová značka
enmap symbol, map sign
frsigne m conventionnel
geKartenzeichen s
ruкартографический симбол, симбол карты (условный), условный знак карты
skmapová značka
cz

mapová značka

1: grafické vyjádření předmětu kartografického znázornění v mapách; značka zastupuje objekt nebo jev a nemusí být závislá na jeho skutečné podobě a velikosti
2: grafický prvek, který slouží k zobrazení skutečností, jevů a jejich charakteristik na mapách; má zvolený tvar, je mu přiřazen význam (obsah, kvalita, kvantita) a zaujímá na mapě odpovídající polohu; mapové značky jsou bodové, liniové (čárové) a plošné (areálové)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále