czTíhový systém 1995 (S-Gr95)
enGravimetric Datum 1995
frSystème m de référence gravimétrique 1995, Système m gravimétrique de référence 1995, Système m gravimétrique 1995
gegravimetrisches Datum s 1995 (S-Gr95)
ruГравиметрическая система 1995 (S-Gr95)
skTiažový systém 1995
cz

Tíhový systém 1995 (S-Gr95)

závazný geodetický referenční systém, definovaný hladinou a rozměrem sítě, které jsou odvozeny z absolutních tíhových měření v mezinárodní gravimetrické síti a souborem hodnot tíhového zrychlení z vyrovnání mezinárodní sítě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována