cztopografická mapa
entopographical map, topographic map (US)
frcarte f topographique
getopografische Karte e
ruторографическая карта
sktopografická mapa
cz

topografická mapa

mapa zpravidla středního měřítka, která přehledným způsobem kartografického znázornění předmětů šetření a měření a jejich generalizací nebo zdůrazněním poskytuje dobrou všeobecnou orientaci v daném území

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována