czmapa středního měřítka
enmedium scale map
frcarte f à moyenne échelle
gemittelmaßstäbige Karte e
ruкарта среднего масштаба
skmapa strednej mierky
cz

mapa středního měřítka

mapa, jejíž měřítko má měřítkové číslo M větší než 5000 a menší nebo rovno 200 000

POZNÁMKA - v jiných státech může být u těchto map M jiné


Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována