czdigitalizovaná katastrální mapa
encadastral map digitized from an analogue map
frplan m cadastral numérisé, carte f cadastrale numérisée
gedigitale Katastralmappe e welche entsteht durch Digitalisierung der analogen Katastralmappe
ru
skdigitalizovaná katastrálna mapa
cz

digitalizovaná katastrální mapa

katastrální mapa vzniklá digitalizací (převedením do číselné podoby) grafické (analogové) katastrální mapy, charakterizovaná nižší přesností než digitální katastrální mapa

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována