cztrigonometrický bod
entrigonometrical station, trigonometric point (US)
frpoint m trigonométrique
getrigonometrischer Punkt r
ruтригонометрический пункт
sktrigonometrický bod
cz

trigonometrický bod

1: bod trojúhelníkové sítě s měřenými úhly nebo směry
2: bod České státní trigonometrické sítě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována