cztíhový geodetický bod, tíhový bod
engeodetic gravity point, geodetic gravity station, gravity point
frpoint m gravimétrique, station f gravimétrique
geSchwerepunkt r
ru
skgeodetický tiažový bod, tiažový bod
cz

tíhový geodetický bod, tíhový bod

geodetický bod, pro který byla hodnota zrychlení tíže určena gravimetricky; bod tíhového pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována