czhlavní výškový indikační bod
enfundamental indication bench mark
frrepère m de nivellement d'indication
geHöhenhauptpunkt r für Bestimmung sekulärer Variationen
ruглавная индикационная высотная точка
skhlavný výškový indikačný bod
cz

hlavní výškový indikační bod

centrální bod výškového indikačního pole, zvlášť pečlivě stabilizovaný

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována