czzákladní polohové bodové pole (ZPBP)
enfundamental horizontal control
frréseau m planimétrique fondamental
gefundamentales Lagefestpunktfeld s
ruгосударственная плановая геодезическая сеть
skzákladné polohové bodové pole
cz

základní polohové bodové pole (ZPBP)

základní polohové bodové pole tvoří body referenční sítě nultého řádu, body Astronomicko-geodetické sítě, body České státní trigonometrické sítě a body geodynamické sítě

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále