czzhušťovací bod
ennet densification point
frpoint m de densification de réseau, point m de densification de canevas (point m de complètement de réseau de triangulation)
geEinschaltpunkt r
ruпункт сгущения
skzhusťovací bod
cz

zhušťovací bod

bod polohového bodového pole stanovené přesnosti, zřízený pro zhuštění základního polohového bodového pole

POZNÁMKA - přesnost zhušťovacího bodu je stanovena ČSN 73 0415 Geodetické body

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována