czvrstevnice, izohypsa
encontour line, contour, isohypse
frcourbe f de niveau, isohypse f
geHöhenlinie e, Schichtlinie e, Höhenschichtlinie e (A), Höhenkurve e (CH)
ruгоризонталь
skvrstevnica
cz

vrstevnice, izohypsa

čára na mapě, zobrazující množinu bodů o stejné, účelně zaokrouhlené výšce

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována