czanalogová katastrální mapa
enanalogue cadastral map
frplan m cadastral graphique
geAnalogkatastralmappe e, Analogkatasterkarte e
ruаналоговая кадастровая карта
skanalógová katastrálna mapa
cz

analogová katastrální mapa

grafický záznam katastrální mapy vyjádřený fyzikální veličinou na fyzikálním podkladě (čáry a znaky na papíře, plastové fólii)

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována