czSouřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
enDatum of Uniform Trigonometric Cadastral Network
frSystème m d'uniforme Réseau Trigonométrique Cadastral
geSystem s des Einheitlichen Trigonometrischen Katasternetzes
ruСистема координат Единой тригонометрической кадастровой сети
skSúradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
cz

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)

závazný geodetický referenční systém na celém území státu, definovaný Besselovým elipsoidem, Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována