czparcela
enplot (of land), parcel (of land), plat (US)
frparcelle f
geFlurstück s, Grundstück s, Parzelle e (arch.)
ruучасток земли, парцелла
skparcela
cz

parcela

pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována