cznemovitost, nemovitá věc
enimmovables, real estate, real property
frimmeuble m, bien-fonds m, immobilier m
geLiegenschaft e, Immobilie e
ru
sknehnutel'nosť
cz

nemovitost, nemovitá věc

pozemek a stavba spojená se zemí pevným základem

POZNÁMKA - nový občanský zákoník z pojmů stejného významu "nemovitost" a "nemovitá věc" používá důsledně pojem "nemovitá věc" a naproti tomu katastrální zákon zavedl pro tento pojem legislativní zkratku "nemovitost" a důsledně používá tento kratší tvar

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována