czkatastr nemovitostí ČR
enreal estate cadastre of the Czech Republic, cadastre of real estate of the Czech Republic
frcadastre m immobilier de la République Tchèque
geLiegenschaftskataster s (r) der Tschechischen Republik
ruкадастр недвижимостей Чешской Республики
skkataster nehnutel'ností Českej republiky
cz

katastr nemovitostí ČR

soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení, zdroj informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována