czbod základního tíhového bodového pole
enpoint of fundamental gravity (geodetic) control
frpoint m de l´réseau des points de gravité de base
gePunkt m des Schwerefestpunktfeldes
ruточка базовой сетки гравитационных точек
skbod základného tiažového bodového poľa
cz

bod základního tíhového bodového pole

absolutní tíhový bod, bod nultého, I. a II. řádu a bod hlavní gravimetrické základny

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise ČÚZK
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována