czblokové vyrovnání paprskových svazků
enbundle block adjustment
frcompensation f en bloc par gerbes perspectives
geBűndelblockausgleichung e
ruблочное уравнивание фотограмметрических пучков лучей
skblokové vyrovnanie sväzkov lúčov
cz

blokové vyrovnání paprskových svazků

proces určení prvků vnější orientace bloku snímků /digitálních obrazových záznamů se současným určením prostorových souřadnic všech zobrazených bodů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována