czhlavní gravimetrická základna (HGZ)
enprincipal gravimetric base
frbase f gravimétrique principale
geHauptbasis e der Gravimetrie
ru
skhlavná gravimetrická základnica
cz

hlavní gravimetrická základna (HGZ)

srovnávací základna pro kalibrace gravimetrů a definici rozměrů gravimetrické sítě. Tvoří ji stabilizované tíhové body od severu území ČR k jihu (z Hřenska do Dolního Dvořiště). HGZ je součástí České gravimetrické sítě (ČGS) a její body jsou součástí základního tíhového bodového pole (ZTBP)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována