czhřbetník
enback lining, paper lining
frcarte f du dos, bande f de renfort (de dos)
geRückenstreifen r, Rückendeckel r
ruотстав
skchrbátnik
cz

hřbetník

proužek tenké lepenky nebo kartonu přilepený zevnitř mezi přední a zadní desku knihy (atlasu); tvoří hřbet knižních desek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0127 Polygrafické názvosloví. Knihařství
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále