czHelmertova sedmiprvková transformace, 3D Helmertova transformace, sedmiprvková Helmertova transformace
en7-parameter Helmert transformation
frsept-paramètres transformation f d'Helmert
geHelmert 7-Parameter-Transformation e
ru
skHelmertova sedemprvková transformácia
cz

Helmertova sedmiprvková transformace, 3D Helmertova transformace, sedmiprvková Helmertova transformace

prostorová lineární konformní podobnostní transformace s vyrovnáním koeficientů podle metody nejmenších čtverců; sedmiprvková se jí říká proto, že obsahuje 7 parametrů definujících transformaci; parametry tvoří 3 posuny ve směru souřadnicových os, 3 rotace podle souřadnicových os a 1 měřítkový koeficient


Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována