cztransformace
entransformation
frtransformation f
geTransformation e
ru
sktransformácia
cz

transformace

obecný pojem pro výpočet, jehož cílem je převod souřadnic bodů z jednoho souřadnicového systému do druhého; často se hovoří o transformaci místního souřadnicového systému do referenčního systému

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována