czshodnostní transformace
encongruent transformation
frtransformation f congruente
geKongruenztransformation e
ru
skzhodnostná transformácia
cz

shodnostní transformace

lineární transformace souřadnic; při jejím provedení dochází k posunutí a rotaci výchozího souřadnicového systému do cílového souřadnicového systému; tato transformace zachovává rozměr, tj. měřítkový koeficient je roven 1

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována