czprojektivní transformace, kolineární transformace
enprojective transformation
frtransformation f projective
geprojektive Transformation e, kollineare Transformation e
ru
skprojektívna transformácia
cz

projektivní transformace, kolineární transformace

transformace, při které jsou všechny přímky v jednom systému převáděny jako přímky do druhého systému, přičemž se zachovává dvojpoměr bodových čtveřic

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována