cznormální rovnice
ennormal equation
fréquation f normale
geNormalgleichung e
ru
sknormálna rovnica
cz

normální rovnice

soustava lineárních rovnic odvozená z podmínky metody nejmenších čtverců

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována