czměřítkový koeficient, měřítkový faktor
enscale factor
frfacteur m d'échelle
geMaßstabskoeffizient r
ru
skmierkový faktor
cz

měřítkový koeficient, měřítkový faktor

konstanta, nebo vektor používaný při transformaci pro změnu měřítka (rozměru) transformované sítě; pro shodnostní transformaci je roven 1, pro podobnostní transformaci je různý od 1, ale shodný pro všechny osy souřadnicového systému, pro afinní transformaci je jiný pro každou ze souřadnicových os a minimálně jeden koeficient je různý od 1

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována