czmatice vah
enweight matrix
frmatrice f des poids
geGewichtsmatrix e
ru
skváhová matica
cz

matice vah

prvky matice vyjadřují váhu měřené veličiny, vypočtené na základě matematické funkce; pro nekorelovaná měření je diagonální, tzn. že pouze prvky na hlavní diagonále jsou nenulové, pro korelovaná měření je symetrická podle hlavní diagonály; ve vzorcích bývá označována P;
používá se při vyrovnání měření (zpravidla MNČ)

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována