czchyba měření
enerror of observation; observational error
frerreur f de mesure
geMessfehler e, Messungsfehler e
ru
skchyba merania
cz

chyba měření

chyba vznikající během měření; souhrn chyb způsobených vlastnostmi měřidla (přístroje), měřiče, měřické metody a atmosférických podmínek

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována