czkvadratický průměr
enroot mean square (RMS); quadratic mean
frmoyenne f quadratique
gequadratisches Mittel s
ru
skkvadratický priemer
cz

kvadratický průměr

je definován jako druhá odmocnina aritmetického průměru druhých mocnin hodnot

x_{kp}=sqrt{{x^2_{1}+x^{2}_{2}+cdots+x^{2}_n}/{n}}


Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN ISO 7078 Pozemní stavby – Postupy měření a vytyčování – Slovník a vysvětlivky
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována