czstupeň volnosti
endegrees of freedom
frdegré m de liberté
geFreiheitsgrad r
ru
skstupeň voľnosti
cz

stupeň volnosti

počet měřených dat (statistických prvků) zmenšený o počet určovaných parametrů; obvykle je roven počtu nadbytečných měření

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Slovník geodetického a kartografického názvosloví: teorie chyb a vyrovnávací počet, VÚGTK, 1981
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále