czmetoda nejmenších čtverců (MNČ)
enMean Squared Error (MSE), least squares method (US)
frméthode f des moindres carrés
geMethode e der kleinsten Quadrate
ru
skmetóda najmenších štvorcov
cz

metoda nejmenších čtverců (MNČ)

postup vyrovnání měřených nebo odvozených veličin, vycházející z podmínky ∑pvv = min., kde p jsou váhy jednotlivých měření, v jsou opravy měřených veličin z vyrovnání; z této podmínky se dostanou lineární rovnice pro neznámé, zvané normální rovnice


Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována