czGaussovo rozdělení
enGaussian distribution
frdistribution f gaussienne
geGauß-Verteilung e
ru
skGaussovo rozdelenie
cz

Gaussovo rozdělení

jedná se o jiné pojmenování normálního rozdělení

POZNÁMKA - Johann Carl Friedrich Gauss je mnohdy pokládán za autora normálního rozdělení.

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována