czkovarianční matice
encovariance matrix
frmatrice f de covariance
geKovarianzmatrix e
ru
skkovariančná matica
cz

kovarianční matice

matice, na jejíž hlavní diagonále jsou variance a na ostatních místech kovariance; charakterizuje přesnost a korelace vícerozměrných veličin nebo hodnot jedné veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována