czkovariance
encovariance
frcovariance f
geKovarianz e
ru
skkovariancia
cz

kovariance

míra korelace dvou náhodných veličin; je to centrální moment společného působení dvou veličin

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována