czdistribuční funkce
endistribution function
frfonction f de distribution
geVerteilungsfunktion e
ru
skdistribučná funkcia
cz

distribuční funkce

funkce určující pro všechny reálné x pravděpodobnost, že náhodná veličina x získá hodnotu nanejvýš rovnou x; jejím grafem je distribuční křivka

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována