czanalýza rozptylu, analýza variancí, ANOVA
enanalysis of variance (ANOVA)
franalyse f de la variance (ANOVA)
geAnalyse e der Varianz (ANOVA)
ru
skanalýza rozptylu
cz

analýza rozptylu, analýza variancí, ANOVA

statistická analýza na zjištění (odhalení) působení systematického faktoru (faktorů) uvnitř skupin pozorování (měření); faktor je proměnlivý mezi skupinami a skupiny jsou uspořádány podle určitého faktoru.
Podle počtu faktorů může být analýza jednofaktorová i vícefaktorová.


Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována