czhlazený papír
encalendered paper, calender finished paper
frpapier m satiné, papier m calandré
gekalandriertes Papier s, satiniertes Papier s
ruкаландрированная бумага
skhladený papier
cz

hlazený papír

papír, který byl pod tlakem vyhlazen na kalandru papírenského stroje

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále