czhloubnicová mapa
enisobath chart
frcarte f en courbes bathymétriques
geTiefenlinienkarte e
ruкарта с изображением подводного рельефа изобатами
skhĺbnicová mapa
cz

hloubnicová mapa

mapa, na níž jsou zobrazeny tvary zemského reliéfu v místech pod vodní hladinou pomocí hloubnic (izobath)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována