czhorizontální refrakce, boční refrakce, příčná refrakce, laterální refrakce
enhorizontal refraction
frréfraction f latérale, réfraction f horizontale
gehorizontale Refraktion e
ruбоковая рефракция
skhorizontálna refrakcia
cz

horizontální refrakce, boční refrakce, příčná refrakce, laterální refrakce

odchylka paprsku od záměrné přímky ve smyslu horizontálním; je ovlivněna průchodem paprsku podél svahu nebo zástavby a jinými vlivy a způsobuje, že obraz signálu je nepravidelný, čímž se snižuje přesnost měření; nedosahuje však takových hodnot, jako vertikální refrakce při měření zenitových úhlů

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována